Strona główna
Wyślij wiadomość
Oddając swój głos PAMIĘTAJ! O sukcesie Twojego kandydata decyduje ilość otrzymanych głosów, a nie miejsce na liście. Głos oddany na kandydata, którego popierasz, zwiększy jego szanse.

dr inż. Henryk Łucjan – kandydat do Rady Miasta z Czubów i Węglina (okręg III), lista 4., poz. 6

Ekspert w zakresie zarządzania w biznesie. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, studiów doktoranckich SGH i studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Organizator Lubelskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej w Elizówce. Od 21 lat Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zajmującej się wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Obecnie Fundacja buduje w Lublinie Inkubator Przedsiębiorczości dla około 30 firm z branży energetyki odnawialnej i sektora ICT.

Jako Radny Miasta Lublin chciałbym:

  • wspierać rozwój przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy,
  • wykorzystywać odnawialne źródła energii,
  • zadbać o dalszy rozwój infrastruktury komunikacyjnej naszych dzielnic,
  • odkorkować Czuby i Węglin poprzez ukończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej
    (przedłużenia ul. Dywizjonu 303, uzupełnienia brakującego odcinka ul. Boh. Monte Cassino), modernizację ul. J. Sowińskiego i ul. Nadbystrzyckiej oraz budowę zachodniej obwodnicy Lublina.

Proszę o Państwa głos w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada,

podpis

Referencje

„Prezes Henryk Łucjan to człowiek z werwą i zaangażowany w to, co robi. Pełen nowych pomysłów. Bardzo bliskie są mu sprawy Lublina i Lubelszczyzny. Chce, aby nastąpiło tu przyspieszenie, by nie brakowało powietrza, by nie konserwowano nas w Polsce B. Spełnia swoje plany w Fundacji i jako nauczyciel akademicki. Może teraz pora na politykę. Tego mu życzę”.

Dr Jerzy Miszczak (Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślnicznej, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej)